06-29176134 (dag en nacht)

Wie ben ik

portraitMijn naam is Zwany Geukens, geboren in 1959 en woonachtig in Lochem. Ruim 23 jaar was ik werkzaam in het personeelswerk, waarvan de laatste jaren in de gezondheidszorg. De gevolgen van een auto-ongeval noodzaakten mij na te denken over mijn eigen toekomst. Het moeten loslaten van lichamelijke mogelijkheden en ambities zijn bepalend geweest bij het maken van keuzes. Daarbij kwam het begrip 'loslaten' voor mij in een ander perspectief te staan. Dit heeft ertoe geleid dat ik in 2008 ben gestart met de opleiding tot uitvaartbegeleider bij Meander in Zwolle. Ook mijn eigen ervaring met vroeg ouderverlies heeft mij gemotiveerd om juist voor dit werk te kiezen. In juni 2009 heb ik de opleiding afgerond met een diploma.

Loslaten gaf mij uiteindelijk weer ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Een keerpunt...

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?

is de beginregel van een gedicht van Okke Jager. Een gegeven, dat bij overlijden van een naaste nog meer betekenis krijgt. We willen stil blijven staan, maar juist dan wordt er verwacht dat er in relatief korte tijd belangrijke beslissingen genomen worden. In die periode wil ik u graag bijstaan. Om samen vorm te geven aan een passend en goed afscheid. U kunt mij bereiken op tel. 06-29176134 (dag en nacht).

Hoe zou jij het willen?

Dit is niet alleen de titel van een boek over persoonlijk afscheid nemen van je dierbare. Ook een vraag die meer gesteld kan worden en gesteld wordt. Er wordt immers vaker en opener gesproken over het levenseinde en de wensen rondom sterven en (eigen) uitvaart. In dat licht bied ik vrijblijvend en kosteloos de mogelijkheid tot een voorgesprek. Aan de hand van een vragenformulier kunnen we in dit gesprek uw uitvaartwensen vormgeven en vastleggen. Hiertoe kunt u telefonisch (06-29176134) of per e-mail (info@hetkeerpuntuitvaartzorg.nl) een afspraak maken.

Het Keerpunt

De naam Het Keerpunt Uitvaartzorg is niet toevallig gekozen. Zoals bij mijn introductie al aangegeven, heb ik een persoonlijk keerpunt ervaren toen ik door de situatie gedwongen een ander beroep moest kiezen. Daarnaast is het verlies van een dierbare altijd een keerpunt. Het zal nooit meer hetzelfde zijn...